محصولات

نهالستان اجابیت

نهالستان اجابیت از پیشگامان تولید و پرورش گونه های مختلف پیسه ا پونجنس(نوئل ابی)ابیس کانکالر و کونیکا در سایزهای متنوع از 25 سانتی متر به بالا بصورت کاملاً تخصصی می باشد.
کونیکا
کونیکا
کونیکا
پیسه ا پونجنس (نوئل ابی)
پیسه ا پونجنس (نوئل ابی)
پیسه ا پونجنس (نوئل ابی)
ابیس کانکالر
ابیس کانکالر
ابیس کانکالر